Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - CLIMATE AND FOREST VEGETATION OF GREECE

ΓΚΟΥΒΑΣ Μ.,  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ν. (2011): Κλίμα και δασική βλάστηση της Ελλάδας. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τεχνική Βιβλιοθήκη, μελέτη υπ’ αριθ. 01/2011.

Gouvas M., Sakellariou N. (2011): Climate and forest vegetation of Greece. National Observatory of Athens, Institute of Environmental Research and Sustainable Development, Technical Library Report Nr: 01/2011 (in Greek).

https://drive.google.com/file/d/1u97AVWGIL94jpQ9o36fwjRjhDOYDxUUC/view?usp=sharing

http://www.scribd.com/doc/56724160/Climate-and-forest-vegetation-of-Greece