Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

ΓΚΟΥΒΑΣ Μ. και ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ν. (2006): Ημερήσια ύψη υετού και συνοπτική κατάσταση καιρού επιφανείας κατά τη χειμερινή περίοδο στον ελλαδικό χώρο. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, 24-26 Μαΐου 2006, Τόμος A, σελ.120-128.

Gouvas M. and Sakellariou N. (2006): Daily rainfall amounts and surface synoptic weather situation during the winter period over Greece. Proceedings of 8th Conference of Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics. 24-26 May 2006, Athens, Greece, Vol. A: 120-128, (in Greek).

https://drive.google.com/file/d/1Ian2sSj25N5FPf68kc2aDNKOlkDHXVeJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1s8R-JkeJF4czp7MsidPaNbqyJylWPuVK