Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

ΓΚΟΥΒΑΣ M., ΞΥΣΤΡΑΚΗΣ Φ., ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ν. και ΓΚΟΥΒΑΣ Α. (2008): Σχέση της δυνητικής εξατμισοδιαπνοής και του υδατικού ελλείμματος κατά Thornthwaite με τη δασική βλάστηση της Ελλάδας. Δασική Έρευνα, 21: 93-106.

Gouvas M., Xystrakis F., Theodoropoulos K., Sakellariou N. and Gouvas A. (2008): On the relationship between potential evapotranspiration and moisture deficit sensu Thornthwaite with the forest vegetation of Greece. Journal: Dasiki Erevna (Forest Research), 21: 93-106.