Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

ΓΚΟΥΒΑΣ Μ. (2001): Οι φυτοκοινωνίες του όρους Υμηττός. Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη, 138 σελ. + 9 Φωτ. + 3 πίνακες + χάρτης.

Gouvas M. (2001): The plant associations of Mount Hymettus. Ph. D. Thesis, University of Thessaloniki, (in Greek).

http://www.scribd.com/doc/46941802/Hymettus-Plant-Associations
http://thesis.ekt.gr/13126
https://drive.google.com/file/d/1iuaD41pQVpwJTcoKAeOlXE-USd8qkQvj/view?usp=sharing