Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

ΓΚΟΥΒΑΣ Μ., ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ν., ΞΥΣΤΡΑΚΗΣ Φ. (2007): Εκτίμηση του μέσου ετησίου και μηνιαίου ύψους υετού στον ελλαδικό χώρο. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τεχνική Βιβλιοθήκη, μελέτη υπ’ αριθ. 01/07, 28 σελ .+ Παράρτημα (34 χάρτες).

Gouvas M., Sakellariou N. and Xystrakis F. (2007): Estimation of the mean annual and mean monthly precipitation amount in Greece. National Observatory of Athens, Institute of Environmental Research and Sustainable Development, Technical Library Report Nr: 01/07 (in Greek).

http://www.scribd.com/doc/47084059/Precipitation-Estimation-Greece

https://drive.google.com/file/d/10ZtqF89rblirg6OJhw6e5-qtmS9BrTYJ/view?usp=sharing